دوره و شماره: دوره 1، شماره 4 (1393)، اردیبهشت 1393، صفحه 9-84 
5. دلالت‌های آموزشی ایده‌ ساختارشکنی دریدا در آموزش مجازی

صفحه 55-68

خدیجه نورانی؛ محمدرضا سرمدی؛ عیسی ابراهیم زاده