دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 9-84 
دلالت‌های آموزشی ایده‌ ساختارشکنی دریدا در آموزش مجازی

صفحه 55-68

خدیجه نورانی؛ محمدرضا سرمدی؛ عیسی ابراهیم زاده