نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 7
تاثیر برنامه روانی آموزشی مثبت‌نگر بر سبک‌های مقابله و بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 2، آذر 1400، صفحه 23-38

10.30473/etl.2021.58269.3465

غلامرضا عباسی؛ جلیل فتح آبادی؛ امید شکری؛ مجید ضرغام حاجبی


مشخصه‌های روان‌سنجی مقیاس کارآمدی معلم برای آموزش اخلاقی دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 31-42

امید شکری؛ محمد آزاد عبداله پور؛ علی تقوایی نیا


تأثیر برنامة بازآموزی اسنادی بر هیجانات پیشرفت و مشغولیت تحصیلی دانشجویان

دوره 4، شماره 16، اردیبهشت 1396، صفحه 23-38

زهرا گشتاسبی؛ امید شکری؛ جلیل فتح‌آبادی؛ مسعود شریفی