با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تأثیر روش تدریس پازل بر میزان یادگیری دانش‌آموزان

حسین زارع؛ سوزان عارضی

دوره 2، شماره 6 ، آبان 1393، صفحه 7-16

چکیده
  سالهاست که ارایه دروس به شیوه متداول ادامه دارد و هر دو گروه معلم و دانش‌آموزان از کم بازدهی و کسل‌کنندگی کلاس‌ها ناراضی‌اند. روش‌های آموزش فعال، از جمله روش پازل، می‌توانند نقش مؤثری در ارتقاء کیفیت یادگیری فراگیران داشته باشند. بر این اساس این مطالعه با هدف تأثیر روش تدریس پازل بر میزان یادگیری دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی ...  بیشتر

واکاوی مؤلفه‌های تبیین‌کننده تمایل دانشجویان به استفاده از فنآوری یادگیری از طریق تلفن همراه در آموزش محیط زیست

محسن ضرغام؛ سید محمد شبیری؛ محمدرضا سرمدی

دوره 2، شماره 6 ، آبان 1393، صفحه 17-28

چکیده
  هدف کلی تحقیق حاضر واکاوی مؤلفه‌های تبیین‌کننده تمایل به به‌کارگیری فنآوری یادگیری از طریق تلفن همراه در آموزش محیط زیست توسط دانشجویان دانشگاه­های شهر تهران می­باشد. جامعه آماری این پژوهش که با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است، دانشجویان دانشگاه­های دولتی شهر تهران در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می­باشد ...  بیشتر

مقایسه باورهای انگیزشی فرزندان در گونه‌های مختلف خانواده بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده

منا قریشی؛ سیامک سامانی

دوره 2، شماره 6 ، آبان 1393، صفحه 29-40

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تبیین تفاوت باورهای انگیزشی دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی در گونه‌های مختلف خانواده بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پس‌رویدادی می‌باشد. به منظور این پژوهش از میان دانش‌آموزان پایه دوم و سوم مقطع متوسطه شهر شیراز که در سال تحصیلی 91-90 مشغول به تحصیل بودند، 308 (186 دختر، 122 پسر) ...  بیشتر

نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی شهر مشهد

هادی تقی زاده؛ محمد سعید عبدخدایی؛ حسین کارشکی

دوره 2، شماره 6 ، آبان 1393، صفحه 41-58

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش را دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان‌های دولتی منطقه تبادکان تشکیل داد. از این جامعه تعداد 263 نفر آزمودنی با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای انتخاب شدند سپس پرسش‌نامه سبک‌های شناختی وابسته به ...  بیشتر

بررسی تأثیر مدل چرخه یادگیری مبتنی بر رویکرد اکتشافی در پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم تجربی

علی عبدی

دوره 2، شماره 6 ، آبان 1393، صفحه 59-70

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، اثربخشی مدل چرخه یادگیری مبتنی بر رویکرد تدریس اکتشافی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم ‌دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی می‌باشد. روش تحقیق از نوع شبه‌آزمایشی با گروه‌های نامعادل و از طرح دو گروهی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون استفاده شد. 34 دانش‌آموز دختر در دو کلاس مختلف (19 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر ...  بیشتر

فرهنگ مدرسه، نیازهای روان‌شناختی اساسی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان: آزمون یک الگوی عِلّی

تورج هاشمی نصرت‌آباد؛ شهرام واحدی؛ جواد امانی ساری‌بگلو

دوره 2، شماره 6 ، آبان 1393، صفحه 71-80

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرهنگ مدرسه، نیازهای روان‌شناختی اساسی (خودمختاری، شایستگی و ارتباط) و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در قالب یک الگوی عِلّی بود. بدین منظور، 420 نفر از دانش‌آموزان پسر سال چهارم دوره متوسطه شهرستان ارومیه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده و به پرسش‌نامه‌های فرهنگ مدرسه و نیازهای روان‌شناختی ...  بیشتر

نقش نظریه‌های ضمنی هوش در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه

شکوفه شریعت‌پناه؛ علی مشهدی

دوره 2، شماره 6 ، آبان 1393، صفحه 81-90

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نظریه‌های ضمنی هوش در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان صورت گرفت. روش پژوهش، همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه مدارس خاص (نمونه دولتی و شاهد) شهر مشهد در سال تحصیلی 93-92 بودند که تعداد 332 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل مقیاس نظریه‌های ...  بیشتر