تعداد مقالات: 255

بررسی تأثیر تکنیک‌های مختلف پرورش خلاقیت ریاضی بر باور انگیزشی و شناختی در درس ریاضی دانش‌آموزان دختر

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 7-17

عفت‌ السادات مهدیزاده؛ محمدرضا خدابخش؛ فریبا کیانی؛ صادق حاجی زاده نداف


تأثیر روش تدریس پازل بر میزان یادگیری دانش‌آموزان

دوره 2، شماره 6، آبان 1393، صفحه 7-16

حسین زارع؛ سوزان عارضی


اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان

دوره 2، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 7-16

فضل‌اله میردریکوند؛ سعیده سبزیان؛ هوشنگ گراوند


آسیب‌شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 7-16

عباس قلتاش؛ احمدرضا اوجی‌نژاد؛ علیرضا دهقان منگابادی


بررسی رابطه ابعاد ارتباطی خانواده و جهت گیری هدف تحصیلی

دوره 1، شماره 1، مهر 1392، صفحه 9-23

مهدی رحیمی؛ مریم زارع


رابطه باورهای هوشی و اهداف پیشرفت با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور

دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 9-17

نرگس خاتون ذبیحی حصاری؛ مسعود غلامعلی لواسانی


اثربخشی بازی‌های واجی بر نادرست‌نویسی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری

دوره 4، شماره 15، بهمن 1395، صفحه 9-14

سالار فرامرزی؛ رضا مرادی؛ شیما قلمزن


تجارب دانشجویان دختر از مفهوم جنس در کتب درسی: پژوهشی پدیدارشناسانه

دوره 5، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 9-20

ژیلا کاردان؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب


شناسایی زیرگونه‌های ناتوانی یادگیری ریاضی در دانش‌آموزان ایرانی: رویکرد خوشه‌بندی مدل- مبنا

دوره 6، شماره 4، خرداد 1398، صفحه 9-30

10.30473/etl.2019.5791

محمدجواد یزدانی ورزنه؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ پروین کدیور؛ محمدحسین عبداللهی