با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مدل عِلّی روابط انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای و فراشناختی کمک‌طلبی تحصیلی در یادگیری از طریق تلفن همراه

یاسمین عابدینی؛ محمدمهدی مختاری

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1394، صفحه 7-16

چکیده
  یادگیری زبان انگلیسی مانند هر زبان دیگری نیازمند داشتن قابلیت‌های شناختی، فراشناختی، انگیزشی و رفتاری است. هدف از پژوهش حاضر ارائة مدلی عِلّی از روابط میان انگیزش پیشرفت در زبان، انواع کمک‌طلبی (ابزاری و اجرایی)، یادگیری زبان انگلیسی از طریق تلفن همراه و عملکرد در درس زبان انگلیسی است. جامعة آماری پژوهش شامل کلیة دانش‌آموزان دختر ...  بیشتر

پیش‌بینی مهارت‌های مدیریت زمان انجام تکالیف درسی بر اساس مدل کوپر در دانش‌آموزان دختر دورة متوسطة اول تبریز

رحیم بدری گرگری؛ پریناز منصوری؛ فاطمه فرجیان

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1394، صفحه 17-24

چکیده
  یکی از مهارت‌های لازم برای موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان مدیریت زمان است. این مهارت از جمله مؤلفه‌های خودتنظیمی یادگیری دانش‌آموزان است. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی نقش عوامل مختلف مدل کوپر در مهارت مدیریت زمان دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی با روش همبستگی انجام گرفت. آزمودنی‌های پژوهش، شامل 400 دانش‌آموز دختر بودند که به ‌وسیلة ...  بیشتر

بررسی سرعت و درک خواندن در متون چاپی و الکترونیکی

بهمن زندی؛ مرضیه گرامی طیبی؛ بلقیس روشن؛ علی‌اصغر کاکوجویباری

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1394، صفحه 25-40

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تمایز خواندن در متون چاپی و الکترونیکی در زبان فارسی انجام گرفت. در این تحقیق، درک و سرعت خواندن در دو نوع ابزار، اندازه‌گیری و سپس مقایسه شده است. روش تحقیق، آزمایشی است که با طرح آزمونی جهت جمع‌آوری اطلاعات به منظور سنجش سرعت و درک خواندن انجام می‌گیرد. جامعة آماری تحقیق شامل نود و چهار دانشجو از میان حجم نمونه ...  بیشتر

تحلیل محتوای کتاب‌های درسی فارسی و علوم اجتماعی پایه ششم ابتدایی از حیث توجه به هویت ملی بر محور استانداردهای مصوب

اکبر جدیدی محمدآبادی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1394، صفحه 41-48

چکیده
  این پژوهش به تحلیل کتب درسی از حیث توجه به هویت ملی در پایه ششم ابتدایی پرداخته می‌شود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که در گروه تحقیقات کاربردی است. برای بررسی مؤلفه‌ها، تحلیل محتوایی که یکی از روش‌های علمی برای بررسی محتوای مدارک اسنادی است، استفاده شد. کتاب‌های درسی فارسی و علوم اجتماعی پایه ششم ابتدایی به عنوان جامعة آماری انتخاب ...  بیشتر

آموزش رو در رو در مقابل آموزش الکترونیکی: تحقیق درباره عملکرد دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش رو در رو و آموزش الکترونیکی رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه پیام نور

فاطمه همتی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1394، صفحه 49-58

چکیده
  هدف از این مطالعه مقایسه عملکرد دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی در سیستم آموزش الکترونیکی و آموزش رو در رو در دانشگاه پیام نور، بزرگ‌ترین دانشگاه دولتی ایران و بزرگ‌ترین موسسه آموزش از راه دور خاورمیانه بود. به این منظور، عملکرد 1254 دانشجوی کارشناسی ارشد شامل 678 دانشجوی آموزش رو در رو و 576 دانشجوی الکترونیکی در 5 درس ...  بیشتر

نقش جهت‌گیری اهداف در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم)

شکوفه شریعت‌پناه؛ علی مشهدی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1394، صفحه 59-66

چکیده
  با توجه به اینکه بررسی آگاهانه عوامل مرتبط با عملکرد تحصیلی می‌تواند به بهبود بخشی کارایی دانش‌آموزان و در نتیجه افزایش بهره‌وری تحصیلی آنان کمک کند؛ پژوهش حاضر با هدف نقش اهداف پیشرفت در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان صورت گرفت. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر مشهد بودند (سال تحصیلی 93-92). ...  بیشتر

بررسی چگونگی کاربست مؤلفه‌های آموزش و پرورش انسان‌گرایانه با تأکید بر افزایش انگیزة تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی تهران

پری‌ناز پورعلی؛ مریم سیف نراقی؛ عزت‌الله نادری

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1394، صفحه 67-81

چکیده
  پژوهش حاضر، به منظور بررسی چگونگی کاربست مؤلفه‌های آموزش و پرورش انسان‌گرایانه، با تأکید بر افزایش انگیزة تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی منطقه دو تهران در سال تحصیلی 94-93 از منظر مجریان و معلمان ذی‌ربط انجام شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و شیوة انجام آن زمینه‌ای است. جامعة پژوهش را دو گروه مجریان (مدیران و معاونان) ...  بیشتر