نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 11
تاثیر یادگیری زبان دوم بر مهارت‌های حل مسئله و سبک‌های تصمیم‌گیری

دوره 7، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 79-89

10.30473/etl.2020.52876.3225

سمانه حدادی؛ حسین زارع؛ سوسن علیزاده فرد


بررسی تأثیر نوع سؤال و سطح پردازش سؤالات در آزمون‌های بازشناسی و یادآوری بر عملکرد حافظه دانشجویان

دوره 2، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 89-98

حسین زارع؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج الهی؛ عثمان آچاک