با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
یادگیرنده مستقل و یادگیرنده محوری و نقش آن در ارتقای یادگیری
تدوین مدل پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور بر اساس درگیری تحصیلی والدین با نقش واسطه ای ارزش تکلیف، احساس تعلق به دانشگاه و تلاش تحصیلی

طاهر محبوبی؛ محمدباقر اکبرپور زنگلانی

دوره 11، شماره 3 ، بهمن 1402، ، صفحه 73-84

https://doi.org/10.30473/etl.2024.69955.4127

چکیده
  هدف این تحقیق ارائه الگوی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور بر اساس درگیری تحصیلی والدین با نقش میانجی ارزش تکلیف، احساس تعلق به دانشگاه و تلاش تحصیلی بود. نمونه مورد مطالعه 300 دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیا م نور مرکز خوی در سال تحصیلی 1403-1402 بودند، که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها ...  بیشتر

رابطه‌ی ذهن‌آگاهی با شادکامی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌ای سرزندگی تحصیلی

زهره پهلوانی؛ بهرام جوکار

دوره 10، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 75-90

https://doi.org/10.30473/etl.2023.59992.3560

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌گری سرزندگی تحصیلی در رابطه بین ذهن‌آگاهی با شادکامی و پیشرفت تحصیلی انجام شد. شرکت‌کنندگان در پژوهش شامل، 344 نفر (180 زن و 164 مرد) از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند، که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. این افراد پرسشنامه‌های ذهن‌آگاهی (بائر و همکاران، 2006)، شادکامی ...  بیشتر

اثربخشی آموزش راهبردهای هدف‌گذاری در بهبود پیشرفت تحصیلی و دقت هدف‌گذاری دانش‌آموزان متوسطه اول

فرزین حق نظری؛ وحید نجاتی؛ حمیدرضا پوراعتماد

دوره 8، شماره 4 ، خرداد 1400، ، صفحه 19-30

https://doi.org/10.30473/etl.2021.56455.3377

چکیده
  در این پژوهش اثربخشی آموزش راهبردهای هدف‌گذاری مبتنی بر نظریۀ هدف‌گذاری بر بهبود هدف‌گذاری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول بررسی گردید. بدین منظور 79 دانش‌آموز پسر پایۀ هفتم با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای در قالب دو گروه آزمایشی و گروه گواه در پژوهش شرکت کردند. بستۀ آموزش راهبردهای هدف‌گذاری بر اساس نظریۀ هدف‌گذاری ...  بیشتر

تاثیر اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان: نقش میانجی کیفیت خواب، اهمال‌کاری تحصیلی و استرس تحصیلی

ژاله احمدی؛ علی زینالی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 21-32

https://doi.org/10.30473/etl.2018.5138

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی متغیرهای استرس تحصیلی، کیفیت خواب و اهمال‌کاری تحصیلی در رابطه علّی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی انجام شده است. این پژوهش توصیفی از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش همه دانش‌آموزان دبیرستان‌های ارومیه شامل 204 دانش‌آموز دختر و 156 دانش‌آموز پسر بودند ...  بیشتر

بررسی پیشرفت تحصیلی با واسطه کیفیت آموزشی، درگیری تحصیلی،یادگیری به کمک همسالان و انگیزش تحصیلی (یک مطالعه در دو سطح دانش‌آموز و معلم)

سیده ماهرخ موسوی؛ علیرضا کیامنش؛ مهناز اخوان تفتی

دوره 5، شماره 4 ، خرداد 1397، ، صفحه 9-24

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف یافتن نقش عوامل سطح دانش‌آموزی و سطح معلم بر پیشرفت ‌تحصیلیانجام شد. جامعه پژوهشی شامل تمامی هنرجویان و هنرآموزان (معلمان) بود. از بین نواحی پنج‌گانه تهران، در مجموع 906 دانش‌آموز دختر و پسر پایه سوم و 123 نفر از معلمان آنان در نمونه حضور داشتند. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌های استاندارد انگیزش ‌تحصیلی AMS والرند و ...  بیشتر

امید کار، انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی: وارسی یک مدل علّی در دانشجویان غیر شاغل

علی اصغر بیانی

دوره 4، شماره 16 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 61-70

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ علی امید کار و پیشرفت تحصیلی با نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی در دانشجویان غیر شاغل مقطع کارشناسی بود. 310 دانشجوی (190مرد و120 زن) غیر شاغل با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر انتخاب شدند. ابزار‌های اندازه‌گیری مقیاس امید کار (WHS، جانتنت و وترستن، 2006) و مقیاس انگیزش تحصیلی ...  بیشتر

نقش جهت‌گیری اهداف در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم)

شکوفه شریعت‌پناه؛ علی مشهدی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1394، ، صفحه 59-66

چکیده
  با توجه به اینکه بررسی آگاهانه عوامل مرتبط با عملکرد تحصیلی می‌تواند به بهبود بخشی کارایی دانش‌آموزان و در نتیجه افزایش بهره‌وری تحصیلی آنان کمک کند؛ پژوهش حاضر با هدف نقش اهداف پیشرفت در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان صورت گرفت. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر مشهد بودند (سال تحصیلی 93-92). ...  بیشتر

نقش راهبردهای مدیریت منابع یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه

مهران فرج‌اللهی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1394، ، صفحه 59-64

چکیده
  این مقاله حاصل پژوهشی به منظور بررسی نقش راهبردهای مدیریت منابع یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه است. روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی - همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش را دانش‌آموزان دورۀ متوسطه شهرستان سمنان به تعداد 29351 نفر تشکیل می‌داد. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، چند مرحله‌ای بود. حجم نمونة آماری بر اساس جدول کرجسی - ...  بیشتر

بررسی تأثیر مدل چرخه یادگیری مبتنی بر رویکرد اکتشافی در پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم تجربی

علی عبدی

دوره 2، شماره 6 ، آبان 1393، ، صفحه 59-70

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، اثربخشی مدل چرخه یادگیری مبتنی بر رویکرد تدریس اکتشافی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم ‌دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی می‌باشد. روش تحقیق از نوع شبه‌آزمایشی با گروه‌های نامعادل و از طرح دو گروهی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون استفاده شد. 34 دانش‌آموز دختر در دو کلاس مختلف (19 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر ...  بیشتر

نقش نظریه‌های ضمنی هوش در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه

شکوفه شریعت‌پناه؛ علی مشهدی

دوره 2، شماره 6 ، آبان 1393، ، صفحه 81-90

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نظریه‌های ضمنی هوش در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان صورت گرفت. روش پژوهش، همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه مدارس خاص (نمونه دولتی و شاهد) شهر مشهد در سال تحصیلی 93-92 بودند که تعداد 332 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل مقیاس نظریه‌های ...  بیشتر

نقش باورهای انگیزشی و درگیری شناختی بین پیشرفت تحصیلی قبلی و پیشرفت تحصیلی فعلی (الگوی تحلیل)

سعید مظلومیان؛ احمد رستگار؛ محمدحسن صیف؛ رضا قربان جهرمی

دوره 1، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 42-54

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه باورهای انگیزشی (ارزش تکلیف، خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت) و درگیری شناختی در رابطه بین پیشرفت تحصیلی قبلی و پیشرفت تحصیلی فعلی دانشجویان است. برای این منظور 473 نفر (305 دختر و 168 پسر) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام‌نور استان فارس در سال تحصیلی 90-89 با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ...  بیشتر

ارائه مدل پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی با تأکید بر نقش خودکارآمدی تحصیلی، درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری

سمیه داوودی

دوره 1، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 69-76

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی با تأکید برنقش واسطه‌ای متغیرهای درگیری شناختی، درگیری انگیزشی و رفتاری دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس می‌باشد. برای این منظور با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان و به روش تصادفی ساده، تعداد 230 از دانشجویان انتخاب شدند. پس از تحلیل پرسش‌نامه، ...  بیشتر

ارائه مدل پیش¬بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی با تأکید بر نقش خودکارآمدی تحصیلی، درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری

سمیه داودی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1392، ، صفحه 37-47

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی با تأکید برنقش واسطه ای متغیر های درگیری شناختی، درگیری انگیزشی و رفتاری دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس می باشد. برای این منظور با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان و به روش تصادفی ساده، تعداد 230 از دانشجویان انتخاب شدند. پس از تحلیل پرسشنامه ، نتایج ...  بیشتر