با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
ارائه مدل عِلّی درگیری و خودمختاری پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: با نقش واسطه‌ای معنای تحصیلی

یاسر گراوند؛ حسین کارشکی؛ محمد رضا آهنچیان

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 9-22

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علّی درگیری و خودمختاری پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: نقش واسطه‌ای معنای تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به تعداد 3199 نفر بود که از طریق فرمول کوکران حجم نمونه 220 نفر تعیین و ...  بیشتر

تاثیر روش بازنمایی مواد آموزشی در محیط یادگیری چند رسانه‌ای بر یادآوری واژگان با نقش میانجی‌گری سیالی کلامی

حسین زارع؛ آزاده نیرومند

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 23-32

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نوع بازنمایی و ارائه مواد آموزشی (متن و تصویر/ متن) بر یادآوری واژگان در محیط یادگیری چند رسانه‌ای با میانجی‌گری سیالی کلامی بوده است. در این پژوهش 78 دانشجو (45 زن و 33 مرد) در 6 گروه 13 نفری در یک طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون چند گروهی شرکت کردند. ابزارهای این پژوهش آزمون هوش آزمای تهران-استانفورد- بینه (TSB-R) ...  بیشتر

مرور نظام‌مند پژوهش‌های انجام شده در زمینه دانشگاه پیام نور

محمدرضا سرمدی؛ نسیم فدائی‌نژاد بهرامجردی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 33-46

چکیده
  این مقاله با هدف بررسی نظام‌مند مطالعات انجام شده در زمینه دانشگاه پیام نور، با استفاده از ابزارهای جستجو، در پایگاه‌های الکترونیکی انجام شده است. در مجموع 160 مقاله که در فاصله سال‌های 1383 تا 1394 در مجلات معتبر علمی-پژوهشی داخلی منتشر شده بودند، مطالعه و بررسی شدند. این بررسی مروری نشان داد که اکثر پژوهش‌های انجام شده در زمینه دانشگاه ...  بیشتر

شناسایی، تدوین و اعتباریابی شاخص‌های آموزش و یادگیری در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها

شعبان حیدری؛ صمد ایزدی؛ ابراهیم صالحی عمران

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 47-56

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی، تدوین و اعتباریابی شاخص‌های آموزش و یادگیری رتبه‌بندی دانشگاه‌ها با توجه به نظرات خبرگان آموزش عالی، اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان انجام شده است. داده‌ها طی دو مرحله کیفی و کمی جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. در مرحله کیفی با 20 نفر از خبرگان حوزه آموزش عالی به صورت فردی و در غالب گروه‌های کانونی مصاحبه شد. ...  بیشتر

مقایسه کنش زبانی دانش‌آموزان پسر استعدادهای درخشان با دانش‌آموزان عادی در دوره دوم متوسطه

علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ علی کریمی فیروزجایی؛ رکسانا رضاییه شاد

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 57-66

چکیده
  هدف از این پژوهش مقایسه کنش زبانی دانش‌آموزان پسر استعدادهای درخشان با دانش‌آموزان عادی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان پسر تیزهوش و عادی در مقطع دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بودند. این دانش‌آموزان از طریق روش نمونه‌گیری ساده از میان دانش‌آموزان دبیرستان آیت‌الله سعیدی و دبیرستان شهید مطهری منطقه شش تهران ...  بیشتر

ارائه مدل عِلی روابط جو روانی- اجتماعی کلاس و احساس دلزدگی تحصیلی با نقش واسطه‌ای ارزش تکلیف

سعید مظلومیان؛ احمد رستگار؛ سمیه خزایی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 67-80

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ابعاد جو روانی- اجتماعی کلاس بر احساس دلزدگی تحصیلی با نقش واسطه‌گری ارزش تکلیف، انجام شده است. برای این منظور، تعداد 328 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستان‌های شهر برازجان با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسش‌نامه پژوهش شامل مقیاس دلزدگی پکران و همکاران (2002 ...  بیشتر

الگویی ساختاری از نقش واسطه‌ای خودتنظیمی و دانش و آگاهی در ارتباط بین نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی در استفاده از آنها توسط مدیران مقطع متوسطه

نگین برات دستجردی؛ یاسمین عابدینی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 81-90

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی ساختاری از رابطه بین نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی در آنها با توجه به نقش واسطه‌ای خودتنظیمی، دانش و آگاهی مدیران مقطع متوسطه شهر اصفهان است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران مدارس متوسطه دخترانه شهر اصفهان، به تعداد 250 نفر تشکیل می دهد که به علت محدود بودن، از روش سرشماری استفده شد. ...  بیشتر

تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر حافظه کاری و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان

اسماعیل سعدی‌پور

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 91-99

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر حافظه کاری و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان بوده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش‌آموزان دختر سال دوم دبیرستان رشته علوم انسانی مدارس دولتی منطقه 2 شهر تهران در سال تحصیلی 95-96 ...  بیشتر