با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای در رابطه هیجان‌خواهی و باورهای فراشناختی با رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان

شکوفه موسوی؛ محمودرضا شاهسواری؛ نجمه حقی

دوره 11، شماره 2 ، آذر 1402، ، صفحه 85-96

https://doi.org/10.30473/etl.2023.68455.4030

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای در رابطه هیجان‌خواهی و باورهای فراشناختی با رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری و جامعۀ آماری دانش‌آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر خوانسار بوده است. حجم نمونه شامل 254 دانش‌آموز بود. ابزارهای اندازه‌گیری شامل پرسش‌نامه راهبردهای ...  بیشتر

اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات نوشتاری دست‌خط و ریاضی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های خاص یادگیری

نصرت جعفری؛ طاهره روشنی؛ گیتی شهبازی

دوره 9، شماره 3 ، اسفند 1400، ، صفحه 93-100

https://doi.org/10.30473/etl.2022.61408.3652

چکیده
  کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری گروه ناهمگونی را شکل می‌دهند. وجه اشتراکی که در بین همۀ آنها وجود دارد این است که همۀ آنها در یادگیری دروس مشکل دارند. هدف پژوهش حاضر، تعیین جهت اثربخشی بازی‌درمانی شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات نوشتاری دست‌خط و ریاضی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های خاص یادگیری بود. تحقیق حاضر یک مطالعۀ نیمه‌آزمایشی ...  بیشتر

اثربخشی طرح‌واره درمانی گروهی بر اشتیاق تحصیلی و نشانه‌های بدریختی بدن در دانش‌آموزان

فاطمه رحمانی؛ فریبرز صدیقی ارفعی؛ ملیحه رحمانی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1400، ، صفحه 61-74

https://doi.org/10.30473/etl.2021.60710.3608

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرح‌واره درمانی بر اشتیاق تحصیلی و نشانه‌های بدریختی بدن دانش‌آموزان بود. طرح پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی، با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری دو ماهه همراه با گروه گواه به شمار می‌رود. به این منظور تعداد 40 نفر از دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی مشغول به تحصیل در مدارس کاشان در سال تحصیلی 99-1398 به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

اثربخشی آموزش با رویکرد ساختن‌گرایی شناختی بر یادگیری، یادداری دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی در درس ریاضی

شهناز سلیمانی؛ امینه احمدی؛ قدسی احقر

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 25-34

https://doi.org/10.30473/etl.2019.6157

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش با رویکرد ساختن گرایی شناختی بر یادگیری، یادداری دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در درس ریاضی منطقه 5 تهران است. این تحقیق از نوع تحقیق های نیمه آزمایشی(طرح های پیش آزمون و پس آزمون) است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی منطقه5 شهر تهران . تعداد 60 نفر از دانش آموزان ...  بیشتر

تاثیر آموزش مهارت‌های حرکتی بر عملکرد حافظه کاری بینایی دانش‌آموزان

مهتا اسکندرنژاد؛ فریبا ملائی زنگی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 23-30

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های حرکتی بر عملکرد حافظه کاری بینایی دانش‌آموزان دختر انجام شده است. این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. نمونه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی با دامنه سنی ده تا سیزده سال شهرستان تبریز تشکیل داده‌اند که با استفاده از نمونه‌گیری در ...  بیشتر

پیش‌بینی نگرش دانش‌آموزان نسبت به مدرسه براساس کیفیت زندگی در مدرسه و ادراک از کلاس درس

مهدی معینی‌کیا؛ عادل زاهد بابلان؛ رقیه جبارنژاد شوطی؛ احسان عظیم پور

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 21-32

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی نگرش دانش‌آموزان نسبت به مدرسه براساس کیفیت زندگی در مدرسه و ادراک از کلاس درس است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعهی آماری مربوط به این تحقیق، شامل کلیهی دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های شهرستان شوط در سال تحصیلی 93- 92 به تعداد کل 1750نفر ...  بیشتر

تدوین مدل علّی تقلب تحصیلی بر اساس عوامل فردی و بافتی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی

سعیده سبزیان؛ عزت‌اله قدم‌پور؛ فضل‌اله میردریکوند

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 43-66

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل علّی تقلب تحصیلی بر اساس عوامل فردی و بافتی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر خرم‌آباد به تعداد 9981 نفر بود که از طریق قاعده سرانگشتی کلاین حجم نمونه 240 نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی ...  بیشتر

بررسی اثربخشی خودگویی مثبت بر میزان خودکارآمدی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی

علی مصطفائی؛ عزیز محمدی

دوره 3، شماره 12 ، خرداد 1395، ، صفحه 71-77

چکیده
  این پژوهش، با هدف تعیین اثربخشی خودگویی مثبت بر میزان خودکارآمدی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی اجرا شد. جامعة آماری در این تحقیق عبارت بودند از کلیة دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی که در سال تحصیلی 1394-1393 در شهر پیرانشهر مشغول به تحصیل بودند. این پژوهش مبتنی بر طرحی نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. ابتدا از بین مدارس ابتدایی ...  بیشتر

تأثیر روش تدریس پازل بر میزان یادگیری دانش‌آموزان

حسین زارع؛ سوزان عارضی

دوره 2، شماره 6 ، آبان 1393، ، صفحه 7-16

چکیده
  سالهاست که ارایه دروس به شیوه متداول ادامه دارد و هر دو گروه معلم و دانش‌آموزان از کم بازدهی و کسل‌کنندگی کلاس‌ها ناراضی‌اند. روش‌های آموزش فعال، از جمله روش پازل، می‌توانند نقش مؤثری در ارتقاء کیفیت یادگیری فراگیران داشته باشند. بر این اساس این مطالعه با هدف تأثیر روش تدریس پازل بر میزان یادگیری دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی ...  بیشتر

رابطه ابعاد کمال‌گرایی با خلاقیت در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز

قوام ملتفت؛ سمیه ساداتی فیروزابادی

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1392، ، صفحه 71-78

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد کمال‌گرایی با خلاقیت در دانش‌آموزان دبیرستانی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که روابط بین متغیرها را مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور از جامعه دانش‌آموزان شهر شیراز 354 نفر (186 دختر و 168 پسر دوره متوسطه) با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای ‌از مدارس شهر شیراز انتخاب شدند؛ شرکت‌کنندگان ...  بیشتر