با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
ویژگی‌های روان سنجی نسخه‌ی فارسی مقیاس خودگزارش‌دهی درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی-ویراست دوم در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

مجتبی بیرامی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ مهدی عربزاده؛ جواد کاوسیان

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 39-52

https://doi.org/10.30473/etl.2023.65035.3864

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی مقیاس خودگزارش‌دهی درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی بریف-ویراست دوم در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم، انجام شد. نمونه آماری پژوهش شامل 455 نفر از دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر زنجان بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به‌صورت حضوری و اجرای کلاسی ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
نقش واسطه ای عزت نفس و شفقت به خود در رابطه بین سبک اسناد و سازگاری دانش آموزان

مهدیه جعفری ده آبادی؛ محمدرضا تمنایی فر

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 69-82

https://doi.org/10.30473/etl.2023.66683.3933

چکیده
  سازگاری به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های سلامت روانشناختی است که تحت تاثیر عوامل متعدد قرار دارد. مطالعه حاضر، با هدف بررسی رابطه سبک اسناد و سازگاری با واسطه گری عزت نفس و شفقت به خود در دانش آموزان مقطع دوم متوسطه انجام شد. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای327 دانش آموز (195 دختر و 132 پسر) مقطع دوم متوسطه کاشان در سال تحصیلی ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
پیش ‏بینی شکست تحصیلی براساس نشخوار فکری با نقش میانجی تعلل‏ ورزی و دشواری تنظیم هیجان در بین دانش ‏آموزان دوره متوسطه دوم شهرکرمانشاه

کاظم حسنی؛ پرستو سهرابی؛ محی الدین محمدخانی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 83-96

https://doi.org/10.30473/etl.2023.66300.3913

چکیده
  این پژوهش با هدف پیش‏ بینی شکست تحصیلی براساس نشخوار فکری با نقش میانجی تعلل‏ ورزی و دشواری تنظیم هیجان در بین دانش‏ آموزان دوره متوسطه دوم شهرکرمانشاه انجام شد. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‏ آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر کرمانشاه-ناحیه 1 در سال تحصیلی 1401-1400 بود که از بین آن‏ها با روش ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
مداخله فشرده استنباط‌آموزی برای دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی با ناتوانی اختصاصی درک مطلب خواندن: یک طرح تک‌آزمودنی بازگشتی

مریم تازش؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 9-28

https://doi.org/10.30473/etl.2023.66561.3925

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثرهای اولیه استنباط‌آموزی بر درک مطلب خواندن در دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی با ناتوانی اختصاصی درک مطلب بود. پژوهش حاضر در قالب یک طرح تک‌آزمودنی ABA انجام شد. تعداد شش دانش‌آموز بر اساس نمره‌های قبلی مقیاس هوشی وکسلر کودکان ـ ویرایش چهارم و نمره کسب‌شده در مقیاس غربالگری ناتوانی یادگیری- نسخه چهارم (LDES-4) ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
آزمون مدل قلدری سایبری در دوران پسا کرونا : نقش حمایت تحصیلی و سرمایه های روانشناختی ( مورد مطالعه : دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز)

احمد رستگار؛ فهیمه ثمری

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 47-58

https://doi.org/10.30473/etl.2023.67070.3962

چکیده
  چکیدهاین پژوهش با هدف آزمون مدل قلدری سایبری در دوران پسا کرونا براساس حمایت تحصیلی و سرمایه های روانشناختی در میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز انجام گرفت. برای این منظور 381 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شیراز به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های سرمایه روانشناختی لوتانز و آولیو(2007) (PCQ)، حمایت ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
مدل‌یابی اختلالات یادگیری غیرکلامی بر اساس مهارت‌های عصب روان‌شناسی و مشکلات یادگیری در دانش‌آموزان دختر ۸ تا ۱۲ سال

علی مصطفائی؛ میترا سماواتی

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 103-112

https://doi.org/10.30473/etl.2023.66603.3927

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر مدل‌یابی تبیین اختلالات یادگیری غیرکلامی بر اساس مهارت‌های عصب روان‌شناسی و مشکلات یادگیری در دانش‌آموزان دختر ۸ تا ۱۲ سال بود. طرح پژوهش، توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر ۸ تا ۱۲ سال شهر تهران در سال تحصیلی 400-1399 بود. به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تک مرحله‌ای 300 نفر به عنوان نمونه با رعایت ...  بیشتر